Σχεδιο Χορηγιων για την Ψηφιακη Αναβαθμιση των Επιχειρησεων

Παρέχουμε στους επιχειρηματικούς πελάτες μας σχέδια ψηφιακής αναβάθμισης που τους βοηθούν να βελτιώσουν την online απόδοση της εταιρείας τους. Παρακάτω θα βρείτε περισσότερα σχετικά με το σχέδιο ψηφιακής αναβάθμισης των επιχειρήσεων κύπρος.

website to mobile applications, contact us, wordpress website outsourcing company, Real Estate Website Development Agency, website speed optimization services, flyer & leaflet distribution company, WEBSITE DESIGN AGENCY, Video Production Company, Cyprus Professional Printing Services, Sortlist Logo, Trustpilot Logo and Designrush logo, Web Design & Digital Marketing

BOOK FREE CONSULTATION! 😊

Σχεδια Επιδοτησεων για επιχειρησης στην Κυπρο 2023

Το Σχέδιο Αναβάθμισης Ψηφιακών Επιχειρήσεων περιστρέφεται γύρω από την υποστήριξη των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στην ψηφιακή αναβάθμιση, την προώθηση της χρήσης ψηφιακής τεχνολογίας και την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών (νέο λογισμικό, ψηφιακό μάρκετινγκ, εξοπλισμός, χρήση ηλεκτρονικού εμπορίου κ.λπ.) σε νέες και υπάρχουσες μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Το σχέδιο χορηγίας εντάσσεται στο πλαίσιο «Ανταγωνιστικότητα και Βιώσιμη Ανάπτυξη» και υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και της Κυπριακής Δημοκρατίας για την προγραμματική περίοδο 2021-2027.

Cyprus Flag Logo Symbol

Προκηρυχθηκε το Σχεδιο Χορηγιων για Ψηφιακη Αναβαθμιση Επιχειρησεων (2 προκηρυξη)

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ) ανακοινώνει Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Σχεδίου Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων, το οποίο περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) Κύπρου για την περίοδο 2021-2026 και θα χρηματοδοτηθεί από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), το κεντρικό εργαλείο του NextGenerationEU, του προσωρινού μέσου χρηματοδότησης της ανάκαμψης και εξόδου της ΕΕ από την κρίση που προκάλεσε η πανδημία του COVID-19.

Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες του Σχεδίου, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Μέτρου C3.3I4 του ΣΑΑ, κατά τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής του ανέρχεται στα €10 εκατ.

Το Σχέδιο στοχεύει στην ενθάρρυνση των επενδύσεων σε ψηφιακή επιχειρηματικότητα και στην ενίσχυση του βαθμού ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας στις επιχειρήσεις συμβάλλοντας έτσι στις στρατηγικές επιδιώξεις του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου για ενίσχυση και επιτάχυνση της ψηφιακής μετάβασης της Κυπριακής Οικονομίας.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Σχέδιο έχουν υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα υλοποιήσουν δαπάνες στην κατηγορία της ψηφιακής αναβάθμισης (περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου), καθώς και νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις των οποίων η επενδυτική πρόταση περιλαμβάνει απαραίτητα ηλεκτρονικό εμπόριο/κατάστημα ή/και εφαρμογή προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι εγκατεστημένες ή να εγκατασταθούν στην Κύπρο, εξαιρουμένων των περιοχών στις οποίες η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο λόγω της τούρκικης εισβολής.

Η ένταση της χορηγίας ανέρχεται στο 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού της πρότασης με ανώτατο ποσό χορηγίας τις €50.000 και μπορεί να καλύψει δαπάνες για εξοπλισμό που απαιτείται για τη ψηφιακή αναβάθμιση, λογισμικά “off the shelf”, εξειδικευμένα λογισμικά, συστήματα, προγράμματα και υπηρεσίες πληροφορικής, καθώς και άλλες δαπάνες ψηφιακής αναβάθμισης που δεν σχετίζονται άμεσα με συστήματα πληροφορικής.

Στις περιπτώσεις επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, η ένταση της χορηγίας ανέρχεται στο 60% του επιλέξιμου προϋπολογισμού της πρότασης με ανώτατο ποσό χορηγίας τις €60.000.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν από την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Βιομηχανίας & Τεχνολογίας (www.meci.gov.cy/sit) τον Οδηγό του Σχεδίου, στον οποίο αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες, καθώς και όλα τα άλλα απαραίτητα έγγραφα τα οποία προτρέπονται όπως μελετήσουν προσεκτικά.

Διευκρινίζεται ότι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές για συνολικό ποσό μέχρι €14 εκατ., αλλά σε κάθε περίπτωση οι εγκρίσεις δε θα ξεπεράσουν το διαθέσιμο προϋπολογισμό. Η σειρά προτεραιότητας θα καθορίζεται με βάση τη σειρά υποβολής των προτάσεων (άμεση αξιολόγηση).

Η περίοδος υποβολής των προτάσεων θα αρχίσει στις 07 Μαρτίου 2023 και ώρα 09:00 π.μ. και οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέσω του ηλεκτρονικού Συστήματος Σχεδίων Χορηγιών του ΥΕΕΒ μέχρι και τις 31 Μαρτίου 2023 και ώρα 23:59 μ.μ. ή μέχρι εξαντλήσεως του ποσού των €14 εκατ.

Τονίζεται ότι, επιχείρηση που έχει υποβάλει αίτηση στο πλαίσιο της 1ης Προκήρυξης του Σχεδίου Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων (Νοέμβριος 2022), δεν θα μπορεί να υποβάλει αίτηση στο πλαίσιο της παρούσας 2ης Προκήρυξης, εκτός και εάν η αίτηση έχει αποσυρθεί ή απορριφθεί πριν την ημερομηνία υποβολής της νέας.

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις/ προτάσεις και τα σχετικά απαιτούμενα δικαιολογητικά  θα πρέπει να υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας http://fundingapps.mcit.gov.cy, χρησιμοποιώντας τους φυλλομετρητές Chrome, Firefox και Edge.

Οι ενδιαφερόμενοι προτρέπονται να υποβάλουν αίτηση μόνο όταν οι επενδυτικές τους προτάσεις είναι ώριμες και κατέχουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους αρμόδιους Λειτουργούς στα τηλέφωνα 22867282, 22867284, 22837236, 22867121, 22867149, 22867151, 22867247.

Πηγή: https://meci.gov.cy

Στειλτε μας το αιτημα σας

Το τηλεφωνικό μας κέντρο λειτουργεί όλες τις εργάσιμες ημέρες από τις 09.00 μέχρι τις 17.00.

Λόγω του μεγάλου όγκου αιτημάτων που δεχόμαστε, θα υπάρξει μικρή καθυστέρηση στους χρόνους απόκρισής μας μέσω τηλεφώνου ή/και email.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση. Επικοινωνήστε μέσω email, τηλεφώνου ή στείλτε μας ένα μήνυμα μέσω της online φόρμας. 

Φορμα Επικοινωνιας 💬